เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

วิธีการสั่งซื้อ

 

การสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท คืองานมีสต็อก และงานสั่งผลิต(made to order)

1. งานมีสต็อก เมื่อลูกค้าชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว หลังจากทางร้านตรวจสอบว่าได้รับเงินเรียบร้อยจะดำเนินการส่งสินค้าให้ใน 2 วันทำการค่ะ

2. งานสั่งผลิต(Made to order) หลังจากสรุปตกลงระยะเวลาผลิต และลูกค้าชำระเงินมัดจำแล้ว ทางร้านจะดำเนินการผลิตสินค้าให้ และจะเริ่มนับวันที่จากวันที่ชำระเงิน

 

ยอดสั่งซื้อครบ 5,000 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์ Ems.

การจัดส่งสินค้า

1. ส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งสินค้าทุกวัน  ลูกค้าที่สั่งและชำระเงินหลัง10.00 น. ร้านจะส่งสินค้าให้วันถัดไปค่ะ   
#ส่งปณ. กทมฯและปริมณฑล จะได้รับสินค้าในวันถัดไป  และต่างจังหวัดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3วันค่ะ

2. ส่งทาง บ.ขนส่งเอกชน (ยอดสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป) หรือ +ค่ารถไปส่งที่ขนส่ง 100บาท(ค่าขนส่ง บ.เอกชน เก็บเงินปลายทาง)
รายชื่อขนส่งโปรดสอบถามทางร้านค่ะ

สำหรับสินค้าประเภทริบบิ้นและอุปกรณ์การประดิษฐ์

กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าด้วยเหตุที่ไม่เกิดจากทางร้าน   เช่น ลูกค้าสั่งผิดสี สั่งผิดขนาด ทางร้านยินยอมให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าไป และ กลับเองทั้งหมด โดยการเปลี่ยนสินค้านี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าประเภทริบบิ้นและอุปกรณ์การประดิษฐ์เท่านั้น

สินค้าประเภทโบว์สำเร็จรูปหรือสั่งผลิต ทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ทางร้านจะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า ทั้งขนาด สี รูปร่าง ตามที่ตกลงกัน โดย อิงจากหลักฐานการสนทนาทางอีเมล์ หรือใบเสนอราคาเป็นหลัก เว้นแต่สินค้ามีความผิดพลาดทางการผลิตจากทางร้านเอง

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า โดยมีความผิดพลาดสาเหตุมาจากทางร้านจึงจะยินยอมให้เปลี่ยนสินค้า  ทั้งโบว์และริบบิ้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

การรับประกันความพอใจกับสินค้า หากท่านไม่พอใจในสินค้า เรายินดีรับเปลี่ยนสินค้าโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตทำผิดพลาดเอง เช่น ผิดสเปค ผิดสี เสียหายจากการผลิต เป็นต้น

2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดหรือถูกแปรรูปแล้ว เช่น ขาด หลุดลุ่ย

3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยต้องชำระค่าขนส่งมาให้ทางร้านเอง   ในส่วนค่าส่งกลับ ทางร้านจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งให้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

การเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมาให้ทางร้านตรวจสอบสภาพ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางร้านจึงจัดส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้กลับไป

กรณีที่สินค้าหมดหรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ทางร้านยินดีโอนเงินค่าสินค้าคืนทั้งหมด โดยหักค่าขนส่งออก ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ