เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

 x 

ไม่มีสินค้าในตระกร้า

กล่องใส่อุปกรณ์

อีเมล
_________________50226ca979f14.jpg_________________50226ca979f14.jpg

24h.gif
คำอธิบาย

กล่องเครื่องมือ สำหรับใส่อุปกรณ์การประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่างๆให้เป็นระเบียบ   มี 2 ชั้น   ชั้นบนสามารถแยกออกได้

ฝาบนเปิดได้ มีช่องกั้น ใส่อุปกรณ์ได้หลากหลาย ทำจากพลาสติก ใส่ของหนักได้

ขนาด 200x150x110mm

10.5"  x 6"  x 4.5"